درجه حفاظت (IP Code)


: 3201

درجه حفاظت یا کد آی‌ پی (به انگلیسی : IP Code) اصطلاحی در استاندارد آی‌ ئی‌ سی 60529 است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌ بندی می‌شوند. رقم اول که بین 0 تا 6 است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین 0 تا 8 است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب ( و نه هیچ مایع دیگر ) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

درجه حفاظت یا کد آی‌ پی (به انگلیسی : IP Code) اصطلاحی در استاندارد آی‌ ئی‌ سی 60529 است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌ بندی می‌شوند. رقم اول که بین 0 تا 6 است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین 0 تا 8 است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب ( و نه هیچ مایع دیگر ) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

توضیح رقم نخست در کد آی‌ پی
رقم اول کد آی‌ پیحفاظت تعریف شده برای افرادحفاظت در برابر جسم خارجینیروی اعمال‌ شده بر جسم خارجی
0نیاز به آزمایش نیستنیاز به آزمایش نیستنیاز به آزمایش نیست
1پشت دستاجسام جامد خارجی با قطر 50 میلی‌ متر یا بیشتر50 نیوتون
2یک انگشتاجسام جامد خارجی با قطر 12.5 میلی‌ متر یا بیشتر10 نیوتون
3یک ابزاراجسام جامد خارجی با قطر 2.5 میلی‌ متر یا بیشتر3 نیوتون
4یک سیماجسام جامد خارجی با قطر 1 میلی‌ متر یا بیشتر1 نیوتون
5یک سیمحفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار1 نیوتون
6یک سیمضد گرد و غبار1 نیوتون

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، میدان کوشش ، خیابان کوشش شمال ، خیابان 707

تلفن کارخانه: 37734116-071

تلفکس: 37743908-071

موبایل:09171134981

ایمیل: mh_kaveh@yahoo.com